FAQ

OF STEL

JE VRAAG

VIA DE

HELPDESK

Op elke vraag een passend antwoord. Bekijk hieronder de veel gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden. Staat je vraag er (nog) niet bij? Mail ons dan even je vraag, dan krijg je binnen 24 uur onze reactie. Of bel onze helpdesk 06 4050 2020. We staan klaar om je te helpen.


Veelgestelde vragen

 


Wat is een familiespaarpot?
Overwaarde omzetten in geld kan elk gezin vanaf nu zelf via een eigen familiespaarpot. In ruil voor een stukje tegoed van de overwaarde in de woning van de ouders, lenen kinderen via een rentekrediet aan hun ouders geld uit tegen een rente van 6%. Zij storten elke maand hun termijn van het aflossingsvrije rentekrediet via een automatische periodieke overschrijving op de bankrekening van hun ouders. Een deel van dit gestorte geld schenken hun ouders direct aan de kinderen terug. Het overgebleven deel gebruiken jullie ouders als extra netto besteedbaar inkomen. Met zo’n familiespaarpot verzilveren ouders via hun kinderen eenvoudig de overwaarde van hun woning en bouwen die kinderen tegelijkertijd bij hun ouders tienduizenden euro’s spaartegoed belastingvrij op.

Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Wat is een rentekrediet?
Een rentekrediet is een kredietvorm - zonder tussenkomst van een bank - waarbij je geen aflossing betaalt en de rente jaarlijks wordt bijgeschreven. Binnen de familie spreek je af wat de kredietlimiet wordt en wat de periodieke termijnen zullen zijn. Een rentekrediet wordt ook wel een aflossingsvrije lening genoemd. Een rentekrediet kent een vaste bij te schrijven rente van 6%. De lengte van de aflossingsvrije periode mag je zelf bepalen. Als ouders ga je pas aflossen bij verkoop van de woning. Als je nog niet wilt verkopen, dan wordt de overeenkomst bij het bereiken van het kredietlimiet automatisch verlengd. Bij verlenging ga je alleen nog 6% rente betalen over het opgenome saldo van het rentekrediet (inclusief verschuldigde rente).

Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Waarom moeten kinderen betalen voor een erfenis die ze toch al krijgen?
Een erfenis is helemaal niet vanzelfsprekend. Ouders die met de huidige overwaarde van hun woning een aanvullend pensioen willen bewerkstelligen, kunnen met een ABNAmro overwaarde-hypotheek een deel van hun overwaarde opnemen. Het andere deel wordt gebruikt voor dekking van de bij te schrijven rente-op-rente. Als ouders voor deze optie kiezen, blijft er na 15 tot 20 jaar overwaarde opeten vrijwel niets meer over voor een erfenis. Alle opgebouwde overwaarde is dan volledig in handen van de hypotheekbank. Tip! Houd opgebouwde overwaarde binnen de familie!

Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Hoe spaar je met €1 per dag in 5 jaar een tegoed van 25 duizend euro bij elkaar?
In ruil voor een stukje tegoed van de overwaarde in de woning van je ouders, leen je als zoon of dochter via een familierentekrediet aan je ouders geld uit tegen een rente van 6%. Een voorbeeld: stort elke dag €12 via een automatische periodieke overschrijving op de bankrekening van je ouders. Diezelfde dag storten je ouders automatisch een bedrag als onbelaste schenking van €11 terug op jouw bankrekening. Per saldo betaal jij dus eigenlijk maar €1 per dag. Met zo’n familiespaarpot bouw jij als zoon of dochter in 5 jaar eenvoudig €25.000 spaartegoed bij jouw ouders op. Bij een toekomstige verkoop van de ouderlijke woning wordt via de notaris jouw spaartegoed, met de daarover verschuldigde rente, belastingvrij aan jou uitbetaald.

Meer hierover weten? Neem contact op met onze helpdesk 06 4050 2020.

Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Wat is jullie doel van een familiespaarpot?
Overwaarde omzetten naar geld kan elk gezin vanaf nu zelf via een eigen familiespaarpot. Veel gehoorde doelen om een familiespaarpot te beginnen zijn:
- hoogte spaarrente van 6%
- studieschuld afbetalen
- vermindering erfbelasting
- hypotheek van ouders aflossen
- aanvullend pensioen
- onbelast schenken
- overwaarde verzilveren
- zonder geld toch maximaal schenken
- zeggenschap houden over geschonken geld
- vermindering eigen vermogen ouders
- voorkomen extra hoge eigen bijdrage verzorgingshuis

Meer hierover weten? Neem contact op met onze helpdesk 06 4050 2020.

Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Wat zijn de voordelen van een familiespaarpot?
- eigen spaargeld van ouder(s) wordt helemaal niet aangesproken.
- zonder financieel advies zelf af te sluiten.
- de inleg is tussentijds op elk moment te wijzigen of zelfs helemaal stop te zetten.
- het te schenken geldbedrag is voor iedereen altijd beschikbaar.
- geen taxatiekosten.
- je kan elk kind eenvoudig elk jaar maximaal belastingvrij schenken.
- kinderen sparen met een rente van 6%.
- een meerderjarig kind kan al met €1 per dag in 5 jaar tijd een spaartegoed opbouwen van €25.000.
- de spaarinleg kan dagelijks, wekelijks, maandelijks, per kwartaal of in één keer jaarlijks worden gestort.
- geen verplichte hoge premie voor een overlijdensverzekering.
- geen financieel bankadvieskosten en geen bankafsluitkosten.
- schenken tot de maximale fiscale vrijstelling.
- besparing per kind van tienduizenden euro's aan toekomstige erfbelasting.
- niet verplicht opeten van de eigen woning.
- ouder(s) beslist zelf over verkoopmoment, waardoor ouder in eigen woning blijft wonen.
- kinderen sparen risicoloos met als onderpand de ouderlijke woning.
- voorkomt extra hoge eigen bijdrage verzorgingshuis.
- binnen 24 uur te regelen.
- geen notariskosten.
- volledige zeggenschap houden over de schenking
- jaarlijkse (fiscale) vereiste administratie wordt door ons verzorgd.
- zekerheid door bekend onderpand (ouderlijke woning).
- ook uitvoerbaar naast huidige bestaande hypotheek van ouders.
- geen aflossing voor ouders.
- geen kosten NHG.
- jaarlijkse renteberekeningen worden door ons verzorgd.
- fiscaal jaaropgaaf wordt opgesteld.
- de opgebouwde overwaarde blijft als vermogen binnen eigen familie.
- de schuldeiser (kind) kan onder voorwaarden zijn ‘spaartegoed’ overdragen (verkopen aan een derde).
- met jaarlijkse reminders eenvoudig en voordelig te herhalen.

Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Wat zijn de nadelen van een familiespaarpot?
- ouders en kinderen moeten elkaar informeren bij verkoop van de ouderlijke woning.
- uitbetaling ‘inleg en bijgeschreven rente’ niet altijd na verkoop van de ouderlijke woning (opteren meenemen inleg nieuwe koopwoning).
- er is geen garantieregeling en geen NHG zoals bij banken.
- de waarde van de woning kan in de toekomst veranderen.

Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Instructies om een familiespaarpot op te bouwen
Zodra wij jullie aanvraagformulier voor een familiespaarpot hebben ontvangen, nemen wij altijd persoonlijk contact met jullie op. Wij toetsen vooraf de gegevens en bespreken jullie wensen. Daarna stellen wij de 'overeenkomst doorlopend rentekrediet' op voor elk deelnemend meerderjarig kind. Onze service 'ondersteuning' is standaard tot 1 jaar na de ondertekening van jullie overeenkomst. Tussendoor ontvang je ook nog diverse instructie-mails. Volg deze altijd op!

Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Hoe werkt een periodieke overboeking
Je stelt zelf makkelijk een periodieke overboeking in. Handig als je elke maand hetzelfde bedrag moet overmaken. Bijvoorbeeld voor de betalingstermijn van het rentekrediet, of om te schenken aan je zoon of dochter. Een periodieke overboeking is geen automatische incasso. Met een incasso machtigt je een bedrijf om automatisch geld van je rekening af te schrijven. Bijvoorbeeld voor de maandelijkse energierekening of voor een abonnement.

Voor een duidelijke uitleg over periodieke overboekingen verwijzen wij je naar de website van ABN/Amro, of kijk op de website van jouw eigen bank bij het onderwerp 'periodieke overboeking'.

Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Hoe moet ik de bij- en afschrijvingen jaarlijks aanleveren?
Aan het einde van het kalenderjaar mailen de ouders ons twee pdf-bestanden met de bij- en afschrijvingen van de familiespaarpot. Dit doe je afzonderlijk voor elke 'overeenkomst doorlopend rentekrediet'. Is jullie periodieke betalingstermijn maandelijks? Dan heb je 2 pdf-bestanden. De eerste betreft de 12 afschrijvingen van de schenkingen. En de tweede zijn de 12 bijschrijvingen van het rentekrediet. Is jullie periodieke betalingstermijn wekelijks? Dan heb je 2 pdf-bestanden. De eerste betreft de 52 afschrijvingen van de schenkingen. En de tweede zijn de 52 bijschrijvingen van het rentekrediet, etc.

Voor een duidelijke uitleg over het 'downloaden bij- en afschrijvingen' verwijzen wij je naar de website van ABN/Amro, of kijk op de website van jouw eigen bank bij het onderwerp 'downloaden bij- en afschrijvingen'.

Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Wat zijn alle begrippen bij een familiespaarpot?
Alle begrippen die op deze website worden gebruikt, worden hieronder uitgelegd.

Overeenkomst doorlopend rentekrediet
Dit is de akte tussen het kind (kredietgever) en de ouders (kredietnemer) voorzien van alle rechten en plichten. In dit geval leent het kind via een rentekrediet aan de ouder(s) geld uit tegen een rente van 6%. In de akte is altijd een hypotheekverklaring opgenomen. Dit betekent dat de ouder(s) op eerste verzoek van het kind verplicht is mee te werken om een recht van hypotheek via de notaris op het onderpand (ouderlijke woning) te vestigen. Dit betekent kort gezegd dat de overwaarde van de ouderlijke woning als onderpand dient om het kind zekerheid te bieden dat hij of zij het uitgeleende geld met bijgeschreven rente weer van de ouder(s) terugkrijgt. Ben je als schuldeiser (kind) getrouwd in gemeenschap van goederen, dan moeten jullie beiden de overeenkomst tekenen.

Onderhandse akte
Een familiespaarpot wordt, conform de wetgeving, opgesteld als een onderhandse akte. Een onderhandse akte is een overeenkomst die tussen partijen is opgemaakt. Hierbij is dus geen notaris bij betrokken. Net als een formele akte dient het stuk tot bewijs van de verhouding tussen de partijen. Wordt de overeenkomst of akte wel door de notaris of een andere bevoegde ambtenaar volgens bepaalde regels opgesteld (en mede-ondertekend) dan is sprake van een authentieke akte. Deze laatste akte is vele honderden euro's duurder dan een onderhandse akte.

Schenker
Dit kan iedereen zijn, alleen of met twee personen. De schenker schenkt een geldbedrag aan de ontvanger.

Ontvanger
Dit is een meerderjarig persoon. Hij of zij ontvangt een geldbedrag van de schenker.

Uitsluitingsclausule
Met een uitsluitings- of privéclausule voorkomen ouders dat de schenking gedeeld moet worden met een eventuele huwelijks- of geregistreerd partner van de ontvanger als het huwelijk of het geregisterd partnerschap onverhoopt eindigt in een echtscheiding. Vooral bij een familiespaarpot is een uitsluitingsclausule uitermate belangrijk. Je kan daarmee mogelijk nare situaties voorkomen. Mocht jouw kind bijvoorbeeld gaan scheiden, dan kan de ex-partner zijn helft van de schenking opeisen wanneer de uitsluitingsclausule niet is opgenomen. Jouw kind kan dan niet anders dan de waarde aan de ex-partner vergoeden en wachten tot de vordering op de ouders opeisbaar is geworden. Een uitsluitingsclausule kan nadelig werken als het huwelijk eindigt door overlijden. Als een schenking bij overlijden wel gerekend kan worden tot de gemeenschap, heeft dat gunstige gevolgen voor de erfbelasting. Als wij een schenkingsakte opstellen dan hanteren wij standaard de uitsluitingsclausule bij echtscheiding, maar de clausule werkt niet als het huwelijk wordt ontbonden door overlijden.

Herroepen van de schenking
Herroepen van een schenking is mogelijk als je dit schriftelijk laat vastleggen bij een schenkingsakte. Zo kan je in de schenkingsakte opnemen dat je de schenking kan herroepen in concrete situaties zoals bij eerder overlijden van jouw partner- en kinderloos kind. Zo voorkom je dat je als ouder(s) met hoge erfbelasting wordt geconfronteerd. Let op! Eventueel betaalde rente kan niet teruggevorderd worden. Als wij een schenkingsakte opstellen dan hanteren wij standaard een herroepingsrecht bij eerder overlijden van jouw partner- en kinderloos kind.

Schuldeiser (= kredietgever)
De schuldeiser is bij een familiespaarpot veelal een familielid en/of een vriend(in). De schuldeiser leent een geldbedrag uit aan de ouder(s) (schuldenaar) in de vorm van een doorlopend rentekrediet. Het kind ontvangt 6% rente, die bij het tegoed jaarlijks wordt bijgeschreven. Bij verkoop van het onderpand wordt het rentekrediet afgelost en ontvangt het kind het opgebouwde tegoed en de bijgeschreven rente terug.

Schuldenaar (= kredietnemer)
De schuldenaar is bij een familiespaarpot veelal de ouder(s). De schuldenaar leent een geldbedrag van het kind (schuldeiser) en is 'rente op rente' over het spaartegoed aan schuldeiser verschuldigd.

Hypotheekverklaring
In een 'overeenkomst doorlopend rentekrediet’ is altijd een hypotheekverklaring opgenomen. Deze kan dan met een 'recht van hypotheek' verbonden worden aan het ‘doorlopend rentekrediet’. Maakt een van de partijen gebruik van dit recht, dan zal de notaris alsnog een hypotheekakte opstellen en inschrijven bij het hypotheekregister. De bijkomende kosten hiervan komen geheel voor rekening van diegene die gebruikmaakt van dit recht.

Overdraagbaarheid van de rechten van de schuldeiser
De rechten van de schuldeiser zijn alleen dan overdraagbaar als schuldenaar hiermee schriftelijk akkoord gaat. Het ‘doorlopend rentekrediet’ is juridisch zo vormgegeven dat het eenvoudig mogelijk is om een bestaande schuldeiser uit te laten stappen, en te vervangen door een nieuwe schuldeiser. Dankzij onze overeenkomst is dit mogelijk zonder tussenkomst van een notaris.

Onderpand
Het onderpand betreft de overwaarde van een aan schuldenaar toebehorende woonruimte. In de ‘overeenkomst doorlopend rentekrediet’ is altijd een hypotheekverklaring opgenomen. Deze kan met het recht van hypotheek verbonden worden aan het rentekrediet. Maakt een van de partijen gebruik van dit recht, dan zal de notaris alsnog een hypotheekakte opstellen en inschrijven bij het hypotheekregister. De bijkomende kosten hiervan komen geheel voor rekening van diegene die gebruikmaakt van dit recht.

Bewoningsplicht
De ouder(s) is verplicht in de ouderlijke woning (onderpand) te blijven wonen. De woning mag alleen met schriftelijke toestemming van de schuldeiser (tijdelijk) door schuldenaar worden verhuurd of langdurig (meer dan 3 maanden) leeg laten staan.

Leningsbedrag
Het leningsbedrag is altijd gelijk aan de som van gestorte termijnen door de schuldeiser (kind) op de bankrekening de schuldenaar (ouders), inclusief de verschuldigde rente.

Spaarinleg
Het spaarinleg is het bruto bedrag welke de kredietgever als periodieke termijn van het rentekrediet op de bankrekening van de kredietnemer stort.

Investering
De investering is het netto bedrag welke de kredietgever elke periodieke termijn in de familiespaarpot investeert.

Looptijd van het rentekrediet
De standaard looptijd van de lening is 10 jaar, oftewel 120 maanden. Elke andere duur van de looptijd is in overleg ook mogelijk.

Rentepercentage
Welk rentepercentage de schuldenaar moet betalen, wordt bepaald conform marktgegevens. Wij kiezen een percentage dat overeen komt met wat een bank zou doen en wat de Belastingdienst voorschrijft. Er mag licht van worden afgeweken zonder dat de Belastingdienst hier moeilijk over doet. Een rente van 0% mag niet want dit wordt gezien als een schenking. Wij bewaren een kopie van de vastlegging van referentierente van meerdere hypotheekaanbieders van het moment van opstarten van jullie familiespaarpot.

Rentevastperiode
De rente wordt vastgelegd voor de hele aflossingsvrije periode. Dit heet ook wel een rentevastperiode van 10 jaar.

Aflossingsmethode
De aflossingsmethode bij het ‘doorlopend rentekrediet’ is aflossingsvrij, zodat de schuldenaar (ouders) geen extra maandelijkse betalingen hoeft te voldoen. De rente is fiscaal toch niet aftrekbaar omdat het bestedingsdoel niet voor de woning is.

Administratie
Zolang de familiespaarpot loopt verzorgen wij - indien gewenst - de vereiste administratie voor jullie. Zo houdt iedereen het overzicht, ook fiscaal. Wij verwerken de stortingsbewijzen van de ouders (kredietnemer), verwerken van gewijzigde spaarinleg gelden in het kalenderjaar, jaarlijkse toetsing van de gewijzigde fiscale schenkingsvrijstellingen, jaarlijkse renteberekeningen, opstellen fiscale jaaropgaaf, helpdesk via e-mail en telefoon.

Vervroegd aflossen
Bij een familiespaarpot is in de voorwaarden opgenomen dat het altijd mogelijk is vervroegd het rentekrediet (incl. verschuldigde rente) af te lossen. De schuldenaar kan dit op verzoek (boetevrij) doen. Hierover hoeven geen aparte afspraken gemaakt te worden.

Definitieve uitbetaling
Bij de verkoop van het onderpand wordt het ‘doorlopend rentekrediet’ afgelost en ontvangt het kind het spaartegoed en de bijgeschreven rente terug.


Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Kan een familiespaarpot ook met andere familieleden?
Ja, let hierbij alleen wel op dat er - anders dan bij een kind - een beperkte ruimte (tot €2.173) is voor belastingvrij schenken.

Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Wat zijn de fiscale gevolgen van meedoen aan een familiespaarpot?

Fiscaal voordeel
Er zijn verschillende fiscale gevolgen bij een familiespaarpot. De besparing op de erfbelasting. Je bespaart doordat je giften kunt doen onder de vrijstelling voor giften. Die liggen bij je kinderen op €5.428. Dit geschonken bedrag komt uit het vermogen van de ouder(s) en gaat naar het vermogen van de kinderen. Die erven dit bedrag dus niet meer. Dan is er het effect op de vermogensrendementsheffing op het vermogen in Box 3. Bij de ouders ontstaat een schuld (lening uit de familiespaarpot) aan de kinderen die in mindering kan worden gebracht op het vermogen in Box 3. Omgekeerd zal bij de kinderen een vordering ontstaan die in Box 3 terecht komt.

Fiscale gevolgen ouders
Voor de ouders vormt de 'lening uit de familiespaarpot' een schuldbestanddeel dat valt in box 3 en wordt daar in mindering gebracht op het vermogen.

Ga naar Belastingdienst ❯

Fiscale gevolgen kind
Voor het kind vormt deze vordering op de ouders een vermogensbestanddeel dat valt in box 3 en wordt daar belast. De bijgeschreven rente wordt dat jaar niet belast.

Ga naar Belastingdienst ❯

Tip
Hierboven zijn de basis 'fiscale' gevolgen uitgelegd. Dit is absoluut geen fiscaal advies, omdat de fiscal gevolgen mede afhankelijk zijn van het individuele vermogen. Wij geven geen individueel financieel of fiscaal advies, daarom adviseren wij de deelnemers aan een familiespaarpot altijd om bij twijfel een financieel adviseur of een fiscaal adviseur te raadplegen.

Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Wat is een zekerheidsstelling?
Als een kind geld leent aan z'n ouders wordt het kind schuldeiser van de ouders. Als de ouders meerdere schuldeisers hebben heeft een kind geen bijzondere positie in geval van bijvoorbeeld faillissement. Een kind kan zich voor deze situatie wel een bijzondere positie verschaffen door bijvoorbeeld een particulier hypotheekrecht te verkrijgen op het huis van de ouders. Zo wordt het kind in vervelende situatie met voorrang behandeld boven andere schuldeisers. In onze 'overeenkomst doorlopend rentekrediet' is een hypotheekverklaring opgenomen. Dit betekent dat het rentekrediet eenvoudig omgezet kan worden in een hypotheekrecht. Dit laatste moet wel altijd via de notaris, de kosten hiervoor bedragen circa 1.000 euro.

Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Wat is erfbelasting?
De beste informatie hiervoor is te vinden op de de site van de Belastingdienst. Het tarief hangt af van de waarde van uw erfenis en uw relatie met de overledene. Op de website van de Belastingdienst hebben ze dit voor je in een overzicht gezet.

Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Is een schenking inkomen?
Je ontvangt een schenking, telt dat geld als inkomen? Het ontvangen van een schenking geldt niet als inkomen. Het heeft dus geen invloed op eventuele belastingtoeslagen. Als je de schenking gaat sparen of omzet in een rentekrediet dan komt deze in box 3 en telt wel mee als vermogen. Bij toeslagen met een vermogenstoets kan dit dus effect hebben op het recht op een toeslag. Als de schenking hoger is dan de vrijstelling voor schenkbelasting, dan moet er wel schenkbelasting worden betaald. Die tarieven zijn lager dan inkomstenbelasting.

Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Hoe voorkom je opeten van je huis?

Voorkom opeten huis en vermogen bij opname zorginstelling
Hoe voorkom ik dat ik mijn huis, of ander vermogen moet opeten bij opname in zorginstelling? De WLZ (Wet Langdurige Zorg) bijdrage (vroeger: AWBZ bijdrage) moet worden betaald voor wonen in een zorginstelling. Lees meer over de WLZ bijdrage en wanneer die moet worden betaald op de website van het CAK.

Hoogte eigen bijdrage
De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door te kijken naar het inkomen en het vermogen van degene die wordt opgenomen. Zo moet je als je wordt opgenomen een gedeelte van bijvoorbeeld jouw spaargeld of overwaarde van jouw woning gebruiken om de eigen bijdrage te betalen. Je wordt gedwongen tot het opeten vermogen, je spaargeld en de overwaarde van je huis. Let wel op: bij de opname wordt voor de hoogte van de eigen bijdrage gekeken naar jouw vermogen van 2 jaar geleden. Het is daarom verstandig om tijdig met een familiespaarpot te beginnen.

Verkleinen eigen bijdrage
Met een familiespaarpot is het mogelijk om jouw vermogen en dus ook de hoogte van de eigen bijdrage te verkleinen. Voor een familiespaarpot is het van belang dat in de akte die er aan ten grondslag ligtt een AWBZ of WLZ clausule is opgenomen. Deze clausule houdt in dat je tot een bepaald bedrag belastingvrij mag schenken. Je kan dan geld uit jouw vermogen (lees: overwaarde) overhevelen naar bijvoorbeeld je kinderen.

Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Is het ingelegde geld van een familiespaarpot overdraagbaar?
Ja, alleen met goedkeuring van de schuldenaar (ouders). De rechten van de schuldeiser zijn alleen dan overdraagbaar als schuldenaar hiermee schriftelijk akkoord gaat. De 'overeenkomst doorlopend rentekrediet' is juridisch zo vormgegeven dat wij de bestaande financier (kind) kunnen laten uitstappen, en vervangen door een nieuwe financier (voor vervanging van de overeenkomst geldt ons vaste tarief). Bij een familiespaarpot is dit mogelijk zonder tussenkomst van een notaris.

Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Wij zijn een dienstverlener en geen bank

Wij geven geen individueel financieel of fiscaal advies, daarom adviseren wij alle deelnemers aan een familiespaarpot altijd om bij twijfel een financieel adviseur of een fiscaal adviseur te raadplegen.

AFM
Wij zijn een dienstverlener die jou helpt en met je meedenkt. Wij hebben maar één doel: dat jullie zelf een familiespaarpot kunnen opbouwen met het gemak van een verzilverhypotheek bij de bank, zonder de bank. Wij verstrekken dus geen hypotheken maar geven je informatie om een 'familiespaarpot' in eigen (familie) kring goed te regelen. Van het begin tot het eind.

Wij richten ons op de benodigde onderhandse akte. De AFM ziet toe op de uitvoering van de Wet op het financieel toezicht (WFT). Deze wet bevat regelgeving richting banken en verzekeraars. Onze 'overeenkomst' is geen financieel product in de zin van de wet (WFT) omdat de schuldeiser(s) en schuldenaar(s) geen professionele partijen zijn die vanuit hun beroep een financieel product verkopen of adviseren. De AFM kwalificeert een persoon of bedrijf als professioneel zodra er meer dan 20 leningen worden verstrekt (en/of er zijn primaire dienstverlening van maakt). Bij ons is dit nimmer het geval.

Artikel 1:20 lid 1.e. (WFT)
Deze wet is niet van toepassing op: financiële diensten met betrekking tot krediet, niet zijnde hypothecair krediet, dat binnen drie maanden dient te worden afgelost en te zake waarvan slechts onbetekenende kosten aan de consument in rekening worden gebracht.

Wij verstrekken geen (lead)gegevens over aan andere partijen zoals banken of tussenpersonen.

Volgens de wet is sprake van adviseren wanneer een onderneming een specifiek financieel product van een bepaalde aanbieder aan een bepaalde klant aanbeveelt. Het adviseren over financiële producten is alleen toegestaan met een vergunning van de AFM. Wij informeren onze klanten, maar geven nimmer advies waarin een specifiek product van een bepaalde aanbieder wordt aanbevolen.

Wij hebben dan ook geen vergunning nodig van de AFM.

DNB
Omdat wij ook niet zelf geld uitlenen en geen geldverkeer faciliteren is er geen sprake van een financiële instelling die onder DNB toezicht dient te staan.

Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Wat zijn de voorwaarden voor een familiespaarpot?
De deelnemers van een familiespaarpot voldoen aan de volgende voorwaarden:
- jullie zijn allemaal meerderjarig.
- er is een ouderlijke koopwoning met enige overwaarde aanwezig.
- elke deelnemer (kind) krijgt zijn eigen 'overeenkomst'.
- jullie leveren tijdig de noodzakelijke bankafschriften bij ons aan
- het is niet noodzakelijk dat jullie familie zijn.

Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Moet de inleg maandelijks worden betaald?
Nee. Voor het antwoord ga je naar 'De inleg van de (klein)kinderen' ❯

Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Hoe bereken je de inleg?
Voor het antwoord ga je naar 'De inleg van de (klein)kinderen' ❯

Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Moet ik mijn spaargeld aanspreken als ik mijn kinderen geld wil schenken?
Nee. Om een familiespaarpot correct op te bouwen is het noodzakelijk dat de 'opgebouwde tegoeden' op de juiste manier fiscaal aantoonbaar worden gemaakt. Als je kind onvoldoende geld heeft om de termijn van het rentekrediet aan de ouders in 1 keer te betalen, dan kan hij/zij dit ook in een veelvoud van keren doen, waardoor ook jouw kind jou eenvoudig toch een 'doorlopend rentekrediet' kan verstrekken. Volg onze instructie-mails. De ouder(s) geeft daarna een deel van het ontvangen rentekrediet direct weer aan het kind terug als belastingvrije 'onvoorwaardelijke' en 'bij leven' uitgevoerde schenking. Je hoeft bij een familiespaarpot dus nooit jouw spaargeld aan te spreken. Dit proces moet bij een familiespaarpot voor elk kind afzonderlijk worden geregeld en worden vastgelegd in een door ons opgestelde 'overeenkomst doorlopend rentekrediet'.

Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Kan ik de familiespaarpot meenemen naar mijn volgende koopwoning?
Ja. Tussentijds verhuizen blijft altijd mogelijk! Het spaartegoed van de kinderen is alleen bij de verkoop van de ouderlijke woning opeisbaar. Als de ouders toch nog willen verhuizen naar een andere koopwoning, dan kunnen zij bij de kinderen opteren dat de opeisbaarheid tijdelijk wordt opgeschort, zodat de ouders het geldbedrag (lees: het spaartegoed van de kinderen) kunnen gebruiken voor de aankoop van hun volgende koopwoning. Met andere woorden totdat de (volgende) ouderlijke woning is verkocht behouden de ouders volledig zeggenschap over het geldbedrag (spaarinleg).

Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Wat zijn de kosten?
Voor het antwoord ga je naar 'Diensten' ❯

Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Kan de hoogte van de inleg tussentijds worden gewijzigd?
Ja. Voor verdere uitleg ga je naar 'De inleg van de (klein)kinderen' ❯

Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Moet ik aangifte schenkbelasting doen?
Van een schenking die onder de éénmalige vrijstelling valt, moet het kind (ondanks de vrijstelling) wel aangifte schenkbelasting doen. Dat moet gebeuren voor 1 maart van het jaar na de schenking.

Ik krijg een schenking - moet ik aangifte doen?
Ja, als de waarde van die schenking in 2019 hoger is dan € 2.173 (in 2018 € 2.147). Dit bedrag geldt per schenker. Dat betekent dat u van verschillende personen € 2.173 belastingvrij mag ontvangen. Schenkingen die minder waard zijn, hoeft u niet aan de Belastingdienst door te geven.
Krijgt u de schenking van uw ouder(s)? Dan ligt die grens bij € 5.428 (in 2018 € 5.363). Schenken beide ouders u iets? Tel dan die bedragen bij elkaar op. Ook al zijn uw ouders gescheiden. Dus geven ze samen meer dan € 5.428? Dan moet u aangifte bij de Belastingdienst doen.

Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot ❯
Disclaimer
Deze website is professioneel en zorgvuldig samengesteld. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment naar eigen inzicht aan te passen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Indien u zekerheid wenst te hebben over de op deze site verstrekte informatie en de actualiteit daarvan, dient u contact met ons op te nemen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of schade verband houdende met de aangeboden informatie op deze website. Wij behouden ons alle rechten (waaronder auteursrechten en domeinnamen) voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's. Het is verboden zonder onze schriftelijke toestemming, om de aangeboden informatie op enigerlei wijze te openbaren of te exploiteren, behoudens ten behoeve van intern gebruik in relatie tot de aangeboden diensten. Eventuele links op deze websites naar internetpagina's van derden vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

De informatie van een door ons verzonden bericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming hebben het bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie van het verzonden e-mailbericht (en de bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, van welke aard dan ook, die kunnen ontstaan bij het kopiëren, converteren, comprimeren en/of inlezen van digitale bestanden.


Algemene voorwaarden
1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden hierna de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
1.1.1.1. familiespaarpot.nl: de eigenaar van deze algemene voorwaarden;
1.1.1.2. familiespaarpot.nl is de administrateur en uitvoerder van familiespaarpot.nl.nl;
1.1.1.3. familiespaarpot.nl is een handelsnaam van GIES B.V. gevestigd aan Kamperfoelieplein 2 te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 55038573, btw NL8515.40.661.B01;
1.1.2. klant: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de dienst;
1.1.3. overeenkomst: de overeenkomst tussen familiespaarpot.nl en de klant tot gebruikmaking van de dienst;
1.1.4. dienst: begeleiding bij het opbouwen van een familiespaarpot;
1.1.5. ontvanger/schuldeiser/kredietgever: de klant die een geldbedrag aan de schuldenaar leent en een geldbedrag van de schenker ontvangt;
1.1.6. schenker/schuldenaar/kredietnemer: de klant die een geldbedrag van de schuldeiser leent en een geldbedrag aan de ontvanger schenkt;
1.1.7. akte: dit is de akte van doorlopend rentekrediet met hypotheekverklaring;
1.1.8. akte van doorlopend rentekrediet met hypotheekverklaring: de akte van doorlopend rentekrediet met hypotheekverklaring is een overeenkomst waarbij de aflossingsvrije lening tussen de schuldeiser en de schuldenaar is geregeld;
1.1.9. bankoverschrijving/bankafschrift: een jaarlijkse verzameling van de benodigde bankoverschrijvingen met de omschrijving 'TERMIJNBETALING AAN KREDIETNEMER' en 'SCHENKING';
1.1.10. website: de website die door familiespaarpot.nl (www.familiepensioen.nl) wordt beheerd en waarop de dienst aan de klant beschikbaar wordt gesteld.

2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen familiespaarpot.nl en de klant en op het gebruik van de dienst.
2.2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door familiespaarpot.nl vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4. Gedurende de overeenkomst heeft familiespaarpot.nl het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. De klant wordt schriftelijk of via de e-mail van een gewijzigde versie van de algemene voorwaarden op de hoogte gesteld. Betreft de wijziging een ingrijpende wijziging ten nadele van de schuldeiser, dan heeft de schuldeiser het recht de overeenkomst kosteloos op te zeggen tegen de dag waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden.
2.5. Indien familiespaarpot.nl niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat familiespaarpot.nl het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

3. Aanbod
3.1. Ieder aanbod van familiespaarpot.nl is vrijblijvend.
3.2. familiespaarpot.nl kan niet aan een aanbod worden gehouden indien redelijkerwijs te begrijpen is dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Looptijd en opzegging
4.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
4.2. De klant en familiespaarpot.nl kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen.
4.3. Opzegging dient via e-mail te geschieden.
4.4. familiespaarpot.nl dient een opzegtermijn in acht te nemen van 3 maanden.
4.5. De klant dient een opzegtermijn in acht te nemen van 1 maand.
4.6. Nadat familiespaarpot.nl een opzegging van de klant heeft ontvangen, stuurt familiespaarpot.nl de klant binnen 5 dagen een bevestiging van ontvangst van de opzegging.
4.7. Is de overeenkomst opgezegd door de klant of door familiespaarpot.nl, dan stelt familiespaarpot.nl de klant daarvan binnen 5 dagen via de e-mail de hoogte.
4.8. Na beëindiging van de overeenkomst ontvangt de klant de eindafrekening.
4.9. familiespaarpot.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt doordat familiespaarpot.nl de overeenkomst opzegt en de dienstverlening beëindigt. familiespaarpot.nl kan niet verplicht worden gedurende de looptijd van de akte van geldlening de dienst te leveren.

5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. familiespaarpot.nl zal de overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
5.2. Na ontvangst van het aanvraagformulier wordt de 'overeenkomst doorlopen rentekrediet' opgesteld en na betaling van de factuur wordt deze overeenkomst per e-mail verzonden aan de klant.
5.3. De klant erkent dat familiespaarpot.nl het recht heeft de toegang tot de dienst te blokkeren indien de klant of derden misbruik maken van de dienst, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.
5.4. familiespaarpot.nl is geen partij bij de 'overeenkomst doorlopend rentekrediet', familiespaarpot.nl stelt slechts een administratieve dienst aan de klant ter beschikking. familiespaarpot.nl is geen (fiscaal) adviesbureau.

6. Verplichtingen van de klant
6.1. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan familiespaarpot.nl verstrekte gegevens.
6.2. De klant is gehouden familiespaarpot.nl onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.3. De klant is zelf verantwoordelijk voor:
6.3.1. het gebruik en de juiste toepassing van de dienst en voor het in acht nemen van door familiespaarpot.nl gegeven instructies;
6.3.2. het naleven van wet- en regelgeving i.v.m. de overeenkomst doorlopend rentekrediet, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het voldoen aan zijn informatieverplichtingen jegens de Belastingdienst.
6.4. Het is de klant niet toegestaan de dienst te gebruiken in strijd met het bepaalde in deze algemene voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, goede zeden en openbare orde en gedragscodes.
6.5. familiespaarpot.nl heeft het recht de dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien de klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens familiespaarpot.nl niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of indien de klant onrechtmatig jegens familiespaarpot.nl handelt. familiespaarpot.nl zal de klant van zijn voornemen tot buitengebruikstelling vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van familiespaarpot.nl kan worden verlangd.
6.6. Indien de klant zijn verplichtingen jegens familiespaarpot.nl niet nakomt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die familiespaarpot.nl daardoor lijdt.

7. Verhuizing
7.1. Indien de schuldeiser verhuist, dan dient de schuldeiser daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woonadres via de e-mail aan familiespaarpot.nl mede te delen.

8. Website
8.1. Het is niet toegestaan om van de website gebruik te maken op een manier die andere gebruikers van de website zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de website of de dienst zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

9. Prijzen
9.1. Vermelde prijzen zijn inclusief btw.
9.2. familiespaarpot.nl heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen. De klant wordt via de e-mail van de gewijzigde prijzen in kennis gesteld en van de datum waarop de nieuwe prijzen in werking treden. Gaat de klant niet akkoord met een prijswijziging, dan heeft de klant het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de dag dat de nieuwe prijs in werking treedt.

10. Dienst
10.1. familiespaarpot.nl behoudt zich het recht voor om gedurende de overeenkomst wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de dienst, ingevolge de technische evolutie van de dienst. familiespaarpot.nl waarborgt bij een eventuele gewijzigde specificatie een gelijkwaardige functionaliteit en prestatie van de dienst.
10.2. Met uitzondering van wettelijke niet-uitsluitbare garanties, wordt de dienst zoals hij is aan de klant ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie.

11. Intellectuele eigendomsrechten
11.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de dienst en de website berusten uitsluitend bij familiespaarpot.nl of bij zijn licentiegever.
11.2. De dienst wordt niet verkocht, de klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die uitdrukkelijk aan hem worden toegekend. De klant erkent dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de dienst eigendom zijn en blijven van familiespaarpot.nl of van zijn licentiegever en dat deze rechten niet op de klant overgaan. Door de levering van de dienst worden nimmer auteursrechten overgedragen.
11.3. Indien de klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van familiespaarpot.nl of van zijn licentiegever, dan heeft familiespaarpot.nl het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de klant recht heeft op enige vorm van compensatie.

12. Licentie
12.1. familiespaarpot.nl verleent de klant een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de dienst, inclusief alle geleverde aktes, te gebruiken.
12.2. Het is de klant niet toegestaan de licentie te verkopen, te verhuren of in sub-licentie te geven.
12.3. Indien de klant door schending van het bepaalde in het voorgaande lid een derde het ongeoorloofde gebruik van de dienst verschaft, dan zal familiespaarpot.nl de volledige, als gevolg van de overtreding van het voorgaande lid, geleden schade, waaronder tevens dient te worden verstaan gederfde omzet, op de klant verhalen.

13. Facturatie en betaling
13.1. Facturatie van de éénmalige kosten voor de dienst geschiedt aan de schenker/schuldenaar/kredietnemer nadat het aanvraagformulier waarop de familiespaarpot betrekking heeft is ontvangen. Facturatie van de jaarlijkse administratie geschiedt per automatische incasso.
13.2. De klant dient de van familiespaarpot.nl ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.
13.3. Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de klant van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente aan familiespaarpot.nl verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
13.4. De klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
13.5. Rechten en diensten worden steeds verleend onder de voorwaarde dat de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.

14. Ontbinding en opschorting
14.1. familiespaarpot.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst middels een e-mail verklaring te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
14.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van familiespaarpot.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar en is de klant aansprakelijk voor alle schade die familiespaarpot.nl daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies. Indien familiespaarpot.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

15. Overmacht
15.1. Van overmacht aan de zijde van familiespaarpot.nl is onder andere sprake indien familiespaarpot.nl verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: internetstoring, storing in het e-mailverkeer, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, verkeersstoring, stakingen, brand, diefstal, oorlog, rellen, terrorisme, overheidsmaatregelen, wijzigingen in wet- en regelgeving en fouten in software of (online) diensten van derden.
15.2. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal familiespaarpot.nl de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

16. Klachten
16.1. Klachten over de dienst dienen door de klant via de e-mail aan familiespaarpot.nl te worden gemeld.
16.2. De klant dient familiespaarpot.nl de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat familiespaarpot.nl overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat familiespaarpot.nl erkent dat de dienst gebrekkig is.
16.3. Indien familiespaarpot.nl de klacht van de klant gegrond acht, dan zal de klant familiespaarpot.nl in de gelegenheid stellen de dienst te herstellen. In het geval dat het herstellen van de dienst niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal familiespaarpot.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het volgende punt ‘Aansprakelijkheid en verjaring’.

17. Aansprakelijkheid en verjaring
17.1. familiespaarpot.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
17.1.1. een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven bij punt ‘Overmacht’;
17.1.2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
17.2. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. familiespaarpot.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart familiespaarpot.nl tegen alle aanspraken ter zake.
17.3. familiespaarpot.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de klant verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de klant.
17.4. In geen geval is familiespaarpot.nl aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant de dienst heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het ter beschikking is gesteld.
17.5. Indien de dienst wordt gebruikt in strijd met de gebruiksinstructies, dan kan familiespaarpot.nl daar nimmer aansprakelijk voor worden gesteld.
17.6. familiespaarpot.nl is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
17.7. familiespaarpot.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vorderingen en/of boetes van de Belastingdienst die voortvloeien uit de verschillende akten en/of voor niet genoten belastingvoordelen. Het aangaan van de verschillende akten en daarbij gebruik maken van de dienst is geheel voor eigen risico. familiespaarpot.nl garandeert niet dat door het gebruik van de dienst er geen claims bij de klant worden ingediend door de Belastingdienst dan wel dat het gebruik van de dienst leidt tot enig belastingvoordeel.
17.8. familiespaarpot.nl kan nimmer door de schuldeiser aansprakelijk worden gesteld voor het door de schuldenaar niet nakomen van zijn (betalings)verplichtingen jegens de schuldeiser.
17.9. familiespaarpot.nl garandeert niet dat de dienst zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. De klant erkent dat toegang tot en/of de werking van de dienst onderbroken kan worden door diverse redenen. familiespaarpot.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit deze tijdelijke onderbreking. familiespaarpot.nl zal echter pogen een volledige continuïteit van de beschikbaarheid van de dienst te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te (laten) herstellen.
17.10. familiespaarpot.nl is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door hackers.
17.11. familiespaarpot.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen, gemist (belasting)voordeel, reputatieschade, vertragingsschade en opgelegde boetes.
17.12. Indien familiespaarpot.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van familiespaarpot.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van familiespaarpot.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van familiespaarpot.nl beperkt tot het bedrag dat familiespaarpot.nl aan de klant in rekening brengt voor het gebruik van de dienst, met een maximum van éénmaal de jaarlijkse kosten.
17.13. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van familiespaarpot.nl.
17.14. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens familiespaarpot.nl vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens familiespaarpot.nl kan aanwenden.

18. Geheimhouding
18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
18.2. Indien familiespaarpot.nl op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie van de klant of afkomstig van de klant aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en familiespaarpot.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is familiespaarpot.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
18.3. familiespaarpot.nl verwerkt gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent privacy.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1. Op iedere overeenkomst tussen familiespaarpot.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.
19.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en familiespaarpot.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar familiespaarpot.nl gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat familiespaarpot.nl zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Laatste wijziging 15 mei 2019 


 

 

NieuwsNIEUWSRTLZ

Je spaargeld verdubbelen duurt nu 2311 jaarLEES MEER »


AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK

Aflossingsvrije hypotheek zonder geld toch aflossenLEES MEER »


KRANTEN

Studente stortte €3 per dag en kreeg van opa €24.000 LEES MEER »