WERKWIJZE

NEDERLANDS

PENSIOEN INKOMEN

IS 592 EURO NETTO

PER MAAND

EEN GEMIDDELD

1

DOEL

4348

GEBRUIKTE WOORDEN

14326

BEANTWOORDE VRAGEN

Stel je hebt een koopwoning en drie meerderjarige kinderen? Dan kunnen jouw kinderen - voor slechts €6 per dag - jou elke maand voorzien van een gemiddeld Nederlands pensioeninkomen en sparen zij zelf in 10 jaar een tegoed bij hun ouders bij elkaar van ieder méér dan 100 duizend euro. Want overwaarde omzetten in geld kan elk gezin vanaf nu zelf via een eigen familiespaarpot. In ruil voor een deel van de toekomstige overwaarde in de woning van de ouders, lenen de kinderen via een rentekrediet aan de ouders geld uit tegen een rente van 6%. Zoon of dochter stort elke maand een termijn van het aflossingsvrije rentekrediet via een automatische periodieke overschrijving op de bankrekening van de ouders. Een groot deel van dit gestorte geld schenken de ouders direct aan de zoon of dochter terug. Het overgebleven deel gebruiken de ouders als extra netto besteedbaar inkomen. Met een familiespaarpot verzilveren ouders via hun kinderen eenvoudig de overwaarde van hun woning en bouwen die kinderen tegelijkertijd bij hun ouders jaarlijks tienduizenden euro’s spaartegoed op. 

 


Wat wij doen

 

Wij informeren en ondersteunen ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven, nichten, vrienden en vriendinnen bij het opzetten van hun familiespaarpot.


Wij regelen al het papierwerk en jullie doen zelf de rest. Vragen? Wij zijn hier om je te helpen, bel onze helpdesk 06 4050 2020.Wij geven informatie over...

Of toch een dure opeet hypotheek?

Natuurlijk kunnen ouders in plaats van een familiespaarpot ook gewoon een nieuwe hypotheek op hun woning afsluiten en het geld in termijnen als pensioen laten uitbetalen. Bezwaarlijk bij zo'n opeet-hypotheek zijn vooral de kosten, zoals: afsluitprovisie, taxatiekosten, notariskosten, beperking van de opname tot 50% van de waarde, hoge premie overlijdensrisicoverzekering, etc. Daarnaast verdwijnt 100% van de overwaarde uiteindelijk naar de bank in de vorm van aflossing en 'rente-op-rente'. Hierdoor blijft er van een hypotheekvrije woning met een marktwaarde van €325.000 na 15 jaar vrijwel niets meer over voor de kinderen. Met jullie eigen familiespaarpot zet je de bank buitenspel en regel je het helemaal zelf met de andere familieleden. Alle deelnemers ontvangen via jullie familiespaarpot een mooie spaarrente van 6% op hun investering.  Volledig belastingvrij

Een familiespaarpot is een in eigen beheer gerealiseerde geldelijke aanvulling op bijvoorbeeld de AOW en eventueel pensioen. Via een familiespaarpot krijgen alle deelnemers fiscaal voordeel. Dat betekent dat het spaarbedrag welke de kinderen jaarlijks op de bankrekening van de ouders storten, volledig vrijgesteld is van inkomstenbelasting voor de ouders. Vanaf 2020 komt de vermogensrendements heffing voor beide partijen te vervallen. Het aan de kinderen terug te schenken deel is vrijgesteld van schenkbelasting. En het opgebouwde spaartegoed (inclusief bijgeschreven rente) is vrijgesteld van erfbelasting en wordt via de notaris onbelast aan de kinderen uitbetaald.Sparen bij een bank levert momenteel niets op

Miljoenen Nederlanders ontvangen nauwelijks nog rente op hun spaargeld. De verwachting is dat dit rentepercentage snel verder omlaag gaat en zelfs misschien wel negatief wordt. Een veilig alternatief voor deze lage spaarrente tarief is een familiespaarpot. Dat is sparen zonder bank en dus betrouwbaar bij jouw eigen familie met een gegarandeerde rente van maar liefst 6%. Risicoloos investeren in een familiespaarpot is voor kinderen een slim alternatief als zij zelf op zoek zijn naar een goed rendement op hun spaargeld. Investeer €5 per dag in de oudere generatie en bouw in 10 jaar een spaartegoed bij hen op van bijna €100.000.

 

 

Rentekrediet is overwaarde verzilveren

Een rentekrediet is een kredietvorm - zonder tussenkomst van een bank - waarbij je geen aflossing betaalt en de rente jaarlijks wordt bijgeschreven. Met jouw familieleden spreek je af wat je kredietlimiet wordt en wat de periodieke termijnen zullen zijn. Een rentekrediet wordt ook wel een aflossingsvrije lening genoemd. Een rentekrediet kent een vaste bij te schrijven rente van 6%. De lengte van de aflossingsvrije periode mag je zelf bepalen. Als ouders ga je pas aflossen bij verkoop van je woning. Als je nog niet wilt verkopen, dan wordt de overeenkomst bij het bereiken van het kredietlimiet automatisch verlengd. Bij verlenging ga je alleen nog 6% rente betalen over het opgenomen saldo van het rentekrediet (inclusief verschuldigde rente). Risicoloos rendement ligt voor het oprapen

Drie broers ondersteunen hun ouders met een extra gemiddeld Nederlands pensioen van netto €600 per maand. Zij bouwen gelijkertijd via hun familespaarpot risicoloos in 5 jaar tijd een spaartegoed  op van méér dan 45 duizend euro per persoon. En dat met een investering van nog geen €7 per dag. Die dagelijkse investering kan je overigens op elk moment van het jaar weer wijzigen of zelfs helemaal stopzetten. Elke wijziging heeft natuurlijk wel direct invloed op het eindbedrag.Studente stortte €3 per dag en kreeg van opa €24.000 

Een goed persoonlijk verhaal zoals dat van opa Herman en zijn kleindochter Lies willen wij graag met jullie delen.


     Opa Herman vond de studiefinanciering met zo'n enorme studieschuld maar niets. 'Met zo'n studieschuld sta je na je studietijd al meteen met 3-0 achter en krijg je helemaal nergens meer een hypotheek' zei opa Herman altijd.

     Opa is altijd pietje precies als het om cijfertjes gaat. Zijn kleindochter ging studeren en opa wilde haar natuurlijk een beetje opweg helpen. Gewoon geld geven is er bij opa niet bij, bovendien zit al zijn geld in z'n woning. Opa gaat op zo'n moment net zo lang door met zoeken tot hij een goede oplossing heeft gevonden. Na overleg met de helpdesk van deze website kwam opa met een plan.

     'Lies, wat zou jij ervan vinden als jij na je studie voldoende tegoed hebt om je studielening af te lossen? Ik heb een plannetje voor jou bedacht', zei opa.

     'Opa en oma willen samen met jou een familiespaarpot starten. Dat komt er in het kort op neer dat jij de aankomende zes jaar elke dag een periodieke termijn betaling van €9 voor het rentekrediet op onze bankrekening stort, dan storten wij elke dag €6 als onvoorwaardelijke schenking terug op jouw bankrekening. Per saldo betaal jij dus €3 per dag,' zei opa.

    Opa en oma lenen van Lies via hun rentekrediet van hun nog te starten familiespaarpot een bedrag van €9 x 365 dagen = €3.285 per jaar. Opa en oma schenken een groot deel hiervan direct terug. Daarnaast geven zij Lies over die €3.285 per jaar ook nog eens 6 procent rente.

     'Als wij dit tijdens jouw hele studietijd van 6 jaar blijven doen, dan bouw je bij opa en oma een spaartegoed op van €23.594. Dan kan je in één keer jouw hele studieschuld afbetalen', zei opa.

     'Maar opa, hoe sparen jullie dan zoveel geld in 6 jaar bij elkaar?', vraagt Lies.

     'Ja, dat is de truc', zei opa. 'Jij krijgt je gespaarde tegoed namelijk pas als opa en oma hun woning in de toekomst verkopen ... en tot die tijd voegen wij keurig jouw jaarlijkse 6% rente toe aan jouw spaartegoed.'

     'Onze woning heeft nu al heel veel overwaarde en in de aankomende 6 jaar komen daar waarschijnlijk nog wel enkele tienduizenden euro's bij, het kost ons dus in feite helemaal niets .... grappig hè', vervolgt opa.

     Lies kijkt opa vol bewondering aan en samen met oma vullen ze die middag het aanvraagformulier in, zodat zij snel hun eigen familiespaarpot kunnen starten. 

     

     We zijn nu 6 jaar verder en Lies plukt direct de vruchten van opa's goede plan, ze heeft net van de bank 'groen licht' gekregen op haar hypotheekaanvraag. Haar studieschuld werd weggestreept tegen haar vordering op haar grootouders. Dit was zonder opa nooit gelukt.

     'Opa en oma. Bedankt!'

  

GA NAAR GRATIS INDICATIE »De spaarinleg van de (klein)kinderen

In een familiespaarpot wordt de spaarinleg van de (klein)kinderen altijd rechtstreeks op de bankrekening van de (groot)ouders als periodieke betaling t.b.v. het rentekrediet gestort (fiscaal betalingsbewijs). De standaard periodieke betaling is per maand. Heb je meer of minder bij- en afschrijvingen per kalenderjaar? Dan ontvang je een toeslag of een korting op onze jaarlijkse administratiekosten. De spaarinleg mag dagelijks, wekelijks, maandelijks, per kwartaal of in één keer jaarlijks worden gestort. De hoogte van de spaarinleg bepalen jullie helemaal zelf. Alleen aan de hoogte van het terug te schenken deel zit een fiscale beperking (zie hieronder).


berekening-familiespaarpot1
Dia6
berekening-familiespaarpot2
berekening-familiespaarpot1a
berekening-familiespaarpot3
berekening-familiespaarpot4
berekening-familiespaarpot5
Dia7
Dia2
Dia10
Dia4
Dia5
Dia8
Dia9
Dia12


Rekenvoorbeelden

 1. Stel je wilt als ouders gebruikmaken van de maximale schenkingsvrijstelling voor een kind. De maximale schenkingsvrijstelling is €5.428/365 dag = €15 p/dag. De spaarinleg is dan minimaal €15 p/dag. Bij een investering van €8 p/dag is de spaarinleg €23 (€15 + €8) p/dag. De ouders ontvangen dan een extra pensioen van netto €243 per maand. Als zoon of dochter bouw je met deze spaarinleg in 10 jaar een tegoed op van méér dan 113 duizend euro.
 2. Stel je wilt gebruikmaken van de maximale schenkingsvrijstelling voor een kleinkind. De maximale schenkingsvrijstelling is €2.173/365 dag = €6 p/dag. De spaarinleg is dan minimaal €6 p/dag. Bij een investering van €3 is de spaarinleg €9 (€6 + €3) p/dag. De grootouders ontvangen dan een extra pensioen van netto €91 per maand. Als kleinkind bouw je met deze spaarinleg in 5 jaar een tegoed op van méér dan 19 duizend euro.
 3. Je kan ook een spaarinleg van €3,20 p/dag met je zoon of dochter afspreken en dat je als ouders €1,60 p/dag terug schenkt. De investering is dan €1,60 p/dag.  De ouders ontvangen dan een extra pensioen van netto €49 per maand.Als zoon of dochter bouw je met deze spaarinleg in 7 jaar een tegoed op van méér dan 10 duizend euro.
 4. Je kan ook bij een spaarinleg van €33 p/dag met je zoon of dochter (zzp'er) afspreken en dat je als ouders €15 p/dag direct terugschenkt. De investering (zie dit als een zzp pensioenpremie) is dan €18 p/dag.  De ouders ontvangen dan een extra pensioen van netto €548 per maand. Als kind bouw je met deze spaarinleg in 10 jaar een tegoed op van bijna 164 duizend euro. Met dit bedrag ontvang jij zelf - in eigen beheer -  bijna 23 jaar lang een gemiddeld Nederlands netto pensioen per maand.
 5. Je kan ook een investering van €1 per dag met je zoon of dochter afspreken en dat je als ouders €10 per dag terugschenkt. De spaarinleg is dan €11 per dag. De ouders ontvangen dan een extra pensioen van netto €31 per maand.  Als zoon of dochter bouw je met deze spaarinleg in 5 jaar een tegoed op van bijna dan 25 duizend euro.


De spaarinleg kan je op elk moment wijzigen of zelfs helemaal stopzetten. Elke wijziging heeft natuurlijk wel direct invloed op het eindbedrag en heeft direct fiscale gevolgen.


Schema kasrondje

Hieronder zie je een schematische weergave van een kasrondje bij een familiespaarpot. De spaarinleg (bijvoorbeeld €8 p/dag) wordt door het kind als automatische periodieke rentekrediettermijn van de ouders op de bankrekening van de ouders gestort. De ouders storten vervolgens automatisch een deel (bijvoorbeeld €4 p/dag) terug op de bankrekening van het kind. Het overgebleven deel (€4 p/dag) is de investering van het kind en dus direct besteedbaar geld voor de ouders. Start vandaag en investeer ook €4 per dag in je ouders en bouw in 5 jaar een spaartegoed bij je ouders op van méér dan €17.000.Sparen met 6% rente 

Sparen met een rente van 6 procent? Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Maar het is waar... en jullie doen het als familie helemaal zelf en zonder bank. Met een familiespaarpot krijgen kinderen op hun spaarinleg een door de Belastingdienst goedgekeurde spaarrente van 6%. Krijg je momenteel te weinig rendement op je spaarrekening? Los dan de hypotheek van je ouders boetevrij af via jullie familiespaarpot. Jouw geld zit dan vast in stenen, maar met een spaarrente van 6% bouw je in 10 jaar tijd met een inleg van €5 per dag wel een spaartegoed op bij je ouders van bijna 100 duizend euro. Voorspelling huizenprijzen

Als we kijken naar het verloop van de huizenprijs tot nu toe, dan valt op dat de huidige stijging in de buurt komt bij de gemiddelde historische prijsstijging sinds 1947 (4,85%). Stel dat we dat originele gemiddelde van 4,85% door zouden trekken naar de komende jaren, dan zou een woning met huidige marktwaarde van €300.000 over 5 jaar circa €379.000 waard zijn en over 10 jaar al méér dan €475.000. Meer hierover weten? Neem contact op met onze helpdesk 06 4050 2020Extra aanvullend pensioen voor (groot)ouders

De overwaarde omzetten in een extra aanvullend pensioen kan eenvoudig via een rentekrediet via jullie familiespaarpot. In ruil voor een deel van de toekomstige overwaarde van de ouderlijke woning, sparen je kinderen via de familiespaarpot geld voor jou. Via het rentekrediet ontvang je onbelast besteedbaar geld uit de familiespaarpot. Als ouders schenk je direct een deel van die inleg terug aan je kinderen. Het andere deel hou je voor je zelf als extra besteedbaar inkomen. En bij verkoop van de ouderlijke woning wordt via de notaris het saldo van het rentekrediet (met verschuldigde rente) aan de kinderen uitbetaald.Verklein de extra eigen bijdrage voor toekomstige zorg

De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door te kijken naar het inkomen en het vermogen van degene die wordt opgenomen. Zo moet je als je wordt opgenomen een gedeelte van bijvoorbeeld jouw spaargeld of overwaarde van jouw woning gebruiken om de eigen bijdrage te betalen. Je wordt gedwongen tot het opeten van je vermogen, je spaargeld en de overwaarde van je huis. Let wel op: bij de opname wordt voor de hoogte van de eigen bijdrage gekeken naar jouw vermogen van 2 jaar geleden. Tijdig overhevelen van vermogen naar je kinderen is dus heel verstandig. Bereken zelf je eigen bijdrage via de rekenhulp van het CAK.Schenken aan je (klein)kinderen

Kinderen mag je jaarlijks 5.428 euro belastingvrij schenken, kleinkinderen en goede vrienden 2.173 euro. Heb je drie kinderen en een eigen huis? Laat je kinderen 10 jaar lang elk dag €1 inleggen in jullie familiespaarpot en schenk zelf aan hen maximaal terug, dan hevel je als ouders in die periode al méér dan 235 duizend euro door naar de volgende generatie. Bijkomend voordeel voor jouw kinderen is dat hun spaarinleg elk jaar groeit met een bij te schrijven rente van maar liefst 6 procent. Ook mooi meegenomen s dat deze overwaarde-reservering het vermogen van de ouders in box 3 verkleint, waardoor ze minder vermogensbelasting betalen. Zie ook de website van de Belastingdienst.


Wil je alleen belastingvrij overwaarde schenken?

 

Sommige ouders willen hun kinderen graag 'bij leven' een geldbedrag schenken, zonder dat zij extra besteedbaar geld van hun kinderen krijgen. Geen probleem! In een familiespaarpot kunnen ouders hun kinderen in 7 jaar ieder een deel van de overwaarde ter grootte van bijna €50.000 belastingvrij schenken. Onder bepaalde voorwaarden kan een zoon of dochter zelfs in 1 jaar een spaartegoed bij de ouders opbouwen van méér dan €25.000. Meer hierover weten? Neem contact op met onze helpdesk 06 4050 2020Tussentijds verhuizen blijft altijd mogelijk

Het spaartegoed van de kinderen is alleen bij de verkoop van de ouderlijke woning opeisbaar. Als de ouders toch nog willen verhuizen naar een andere koopwoning, dan kunnen zij bij de kinderen opteren dat de opeisbaarheid tijdelijk wordt opgeschort, zodat de ouders het geldbedrag (lees: het spaartegoed van de kinderen) kunnen gebruiken voor de aankoop van hun volgende koopwoning. Met andere woorden totdat de (volgende) ouderlijke woning is verkocht kunnen de ouders volledig vrij over het opgenomen saldo van het rentekrediet beschikken (spaarinleg).Ik los niet af omdat...

Huizenbezitters geven in een steekproef aan waarom zij op dit moment liever niet (extra) aflossen op hun hypotheek:

 • boeterente is te hoog (27%)
 • vrij over het vermogen kunnen beschikken (24%)
 • hypotheek vormt geen risico (20%)
 • beperkt eigen vermogen (12%)
 • nadelig bij verhuizen (bijleenregeling) (9%)
 • financieel voordeel te klein (8%)Aflossingsvrije hypotheek toch aflossen

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypothecaire lening zonder aflosschema. Een misverstand is dat deze lening niet afgelost hoeft te worden. Aan het einde van de looptijd moet ook deze afgelost of verlengd worden. Of een bank na dertig jaar aflossingsvrij wil verlengen, hangt af van de waarde van de woning, het inkomen en vermogen en de wet die dan geldt. Wil je je flexibiliteit behouden? Los dan nu je aflossingsvrije hypotheek af via een familiespaarpot.


Rekenvoorbeeld

Stel je bent nu 56 jaar, je hebt drie meerderjarige uitwonende zoons, jouw woning heeft momenteel een marktwaarde van circa €325.000 en er zit nog een 10-jarige aflossingsvrije hypotheek op van €50.000 tegen 5,95% rente. Over 10 jaar wil je niet overgeleverd zijn aan de grillen van de hypotheekbank. Je wilt liever toekomstige flexibiliteit en biedt je zoons een voorstel aan om te investeren in jouw overwaarde door de aflossingsvrije hypotheek af te lossen via een familiespaarpot. Elke zoon investeert €5 (€20-€15; spaarinleg - schenking) per dag, hiermee los jij elke maand een stukje van je aflossingsvrije hypotheek af (€5 x 3 zoons x 365 dagen x 10 jaar = €54.750). Na 10 jaar is je woning hypotheekvrij en betaal je geen rentekosten meer. Hierdoor kan je de rest van je leven zo'n €3.000 per jaar meer besteden. En elke zoon heeft in die 10 jaar via de familiespaarpot al bijna 100 duizend euro spaartegoed opgebouwd, die zij ieder bij verkoop van de ouderlijke woning belastingvrij krijgen uitbetaald. Daarnaast is de ouderlijke woning nu ook nog eens erfbelastingvrij, dit scheelt elke zoon enkele tienduizenden euro's.


GA NAAR GRATIS INDICATIE »Spaarbank versus familiespaarpot

De verschillen tussen een reguliere spaarbank en een familiespaarpot zijn enorm. Als we alleen al kijken naar het eindresultaat na 10 jaar kan het verschil oplopen tot bijna 100 duizend euro.


Rekenvoorbeeld

Een zoon of dochter spaart maandelijks via de familiespaarpot om voor de ouders een deel van de overwaarde van de ouderlijke woning om te zetten in een aanvullend pensioen. Met een dagelijkse benodigde inleg van €8 (€23 - €15; spaarinleg - schenking) ondersteunt de zoon of dochter de ouders met een aanvullend pensioen van €2.920 per jaar (€8 x 365 dagen). 


 • De zoon of dochter ondersteunt met €8 p/dag de ouders.
 • Een spaarinleg van €161 (€23 x 7 dagen) wordt wekelijks automatisch door de zoon of dochter op de bankrekening van de ouders gestort.
 •  De ouders storten automatisch een wekelijks schenkingsbedrag van €105 (€15 x 7 dagen) terug op de bankrekening van hun zoon of dochter.
 • Het resterende bedrag van €56 (€161 - €105) houden de ouders zelf als een extra wekelijks besteedbaar inkomen. Bij drie kinderen is dat netto €168 p/week (3 x €56). Dat is een mooi extraatje als je bedankt dat een gemiddeld Nederlands pensioen inkomen zo'n netto €137 p/week is.
 • Als de ouderlijke woning na 10 jaar wordt verkocht, ontvangt elk deelnemend kind méér dan 110 duizend euro belastingvrij van de verkoopopbrengst. 


Grafiek

Verschil in vermogensgroei tussen 'sparen via een familiespaarpot' of 'sparen via een reguliere spaarbank', met een investering van €8 p/dag.


Start vandaag nog met jullie eigen familiespaarpot

Investeren in elkaar moet je goed doen. Juist als je elkaar kent en vertrouwt. Wij regelen al het papierwerk voor jullie. Neem gerust eerst contact op via onze helpdesk 06 4050 2020.


DIRECT AANMELDEN »

NIEUWSRTLZ

Je spaargeld verdubbelen duurt nu 2311 jaarLEES MEER »


AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK

Aflossingsvrije hypotheek zonder geld toch aflossenLEES MEER »


KRANTEN

Studente stortte €3 per dag en kreeg van opa €24.000 LEES MEER »

Cookies     Algemene voorwaarden     Privacy Policy      © 2019 Familiespaarpot       Details